De la conception à la gestion complète de sanitaires publics, National Hygiene Group propose des solutions innovantes pour un usage intensif avec un accent tout particulier sur la propreté, l’hygiène et la sécurité. Van concept tot volledig operationeel sanitair, NHG stelt steeds de meest innovatieve oplossingen voor teneinde een intensief gebruik te kunnen waarborgen, waarbij de voornaamste accenten gelegd worden op netheid, hygiëne en veiligheid.

Get Adobe Flash player

Nederlandse versie Version française